Αγγελική Δεληκάρη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια. Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά το αρχαιότερο χειρόγραφο, [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 6], Θεσσαλονίκη: εκδ. University Studio Press, 2004, σσ. 372

Δημήτριος Β. Γόνης

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.