Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών

Main Article Content

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Abstract

In this review-article, the author begins by presenting the first ten volumes
of the series Balkanskie Issledovanija (Moscow, 1974-87), which is
published by the Institute for Slavonic and Balkan Studies of the Soviet
Academy of Sciences. He then goes on to discuss twenty-one studies from
this series which relate to modern Greek history. The studies concern: the
Greek presence in the Danube Principalities in the eighteenth century (No
1); the Russian presence in the Ionian Islands in the early nineteenth century
(Nos 2, 8); Constantine Ypsilandis (Nos 3, 4); the Greek War of Independence
of 1821 (Nos 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15); the Greek presence in Russia (Nos 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19); Greece’s position during the Eastern Crisis
(No 16); the political situation in Greece in the second decade of the twentieth
century (Nos 17, 18); the diplomatic relations between Greece and
the Soviet Union (No 20); and Greece’s Civil War after World War II (No
21).

Article Details

Section
Articles