Η Ρωσία και η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 με βάση έγγραφα των αρχείων της ΕΣΣΔ και τον περιοδικό τύπο εκείνης της εποχής

Main Article Content

Θεόδωρος Παν. Θεοδώρου

Abstract

This study is the fruit of recent research in Moscow's most important archives
and presents data, documents, and Russian press publications about the events of the
revolution of 3 September 1843 in Greece.
The events are fully described in two documents, the content of which derives
from reliable sources. There is an appraisal of the measures implemented in the days
immediately preceding the 'revolution', which latter, we are told, Otto was expecting. There is an interesting reference to the confusion prevailing that night among the
military, who were mingling with the crowd and shouting sometimes for the
constitution and sometimes for the king.
One of the documents mentions that Russians did not take part in the
disturbances: special orders had been issued in this connection to the crews of the ships
which were lying at anchor at Piraeus.
For obvious reasons, owing to the political situation at the time, the Russian
press was much slower than usual to publish the news about the 'revolution'. It was
described in the most laconic way, with a clear attempt being made to present it as a
purely national uprising quite devoid of any social or antimonarchic overtones. The
purpose was to give the reading public an image of political chaos; and the adoption of
the constitution was described in the mildest possible terms as the 'enactment of a new
code'. The point of this was to deter the subjects of the Russian Empire from any kind
of anti-government action.

Article Details

Section
Articles