Η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου για τη γραφή της αλβανικής γλώσσας : μια πρώτη προσέγγιση

Main Article Content

Ελευθερία Μαντά

Abstract

The question of a single alphabet for the Albanian language posed a
problem for Albanian writers and nationalists for several decades, as it was
considered a prerequisite for and an integral component of their struggle for
the spiritual awakening of the backward Albanian nation. This paper confines
itself to the attempts to introduce and use the Greek alphabet for written
Albanian; though widely used in the southern part of the country, it did not
prevail.
The major problem facing writers who chose to adopt the Greek alphabet
was that its 24 characters did not cover all the Albanian phonemes. Two
solutions were found. The first was to have an alphabet made up exclusively
of Greek characters, with the missing phonemes represented by adding diacritics
(notably one or two dots) to existing characters; the second was to have
a mixed alphabet of Greek and Latin characters.
Alternatively, Greek-character alphabets were also tried with each Albanian
sound being systematically represented by a single Greek letter or twoletter
combination. The first category in this case consisted of alphabets in
which each Albanian phoneme was not systematically represented by a different
letter; the second rtf -ilphabets that consistently followed a ratio of one
to one.

Article Details

Section
Articles