Παρατηρήσεις σε έκδοση ρωσικών εγγράφων για τις μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία το 1902 με 1905

Main Article Content

Πέτρος Ιακωβίδης

Abstract

The two-volume collection of documents Reformy v Makedonii 1902-1905
gg., MID, Diploma tiCesk a ja Perepiska, St Petersburg 1906, contains government
statements, announcements, diplomatic notes, consular reports, and telegrams.
Regardless of the circumstances or the ulterior political motives that
made it necessary to assemble and publish all this material, this publication
by the Russian Ministry of Foreign Affairs is a splendid source of data for
historians interested in the Macedonian Question during the period of the
reforms.
The documents concern the activities of the armed bands of Bulgarians
who were preparing to rise up and shake off the Ottoman yoke; the preparation
and introduction of the reforms in Macedonia; and the attitude of the
Ottoman authorities to the reforms. They also concern the armed struggle that
broke out in Macedonia after the quelling of the ilinden uprising.

Article Details

Section
Articles