Με αφορμή το βιβλίο: Političeskie, obščestvennye i kul'turnye svjazi norodov SSSR i Grecii (XIX-XX vv.) = Πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των λαών της [πρώην] ΕΣΣΔ και της Ελλάδας (19ος-20ός αι.), υπεύθυνος έκδοσης Γ. Λ. Αρς (σειρά Βαλκανικές Έρευνες, αριθ. 11 : Ινστιτούτο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών), Μόσχα 1989, σελ. 272, εικονογραφημένο

Main Article Content

Β. Σπυριδωνάκης

Abstract

The writer presents, analyses, and appraises the papers delivered at the
Greek-Russian and Greek-Soviet symposium held in Moscow in October 1985:
Preface (G. L. Arsh),
Athanassios Karathanassis,
The Spiritual Life of the Greeks in Russia during the 19th Century,
Konstantinos Hatzopoulos,
The Greek’s Corps under the Command of N. Pangalos of 1807,
G. L. Arsh, G. M. Piatigorskij,
Some Problems of the History of Philiki Etaireia in the Light of New Data of
Soviet Archives,
Konstantinos Hatzopoulos,
The Appeal of Greek Insurgents of the Peloponneses to Tsar Alexander I of
16 April 1821,
Konstantinos Svolopoulos,
Russia’s Stand with Respect to the Greek Revolution During the Congress of
Laibach,
Spiros Loukatos,
The “Memorial” to the Russian Philhellenes,
Stephanos Papadopoulos,
The Attitude of the Greeks to Russia in the Period of Crimean War. 1853-
1856,O. A. Belobrova,
The Greek Theme in Book Illustrations in Russia. First Half of the 19th
Century,
Eleutheria Nikolaidou,
Emigrants from Epirus in Russia in 19th Century and Their Contribution to
the Development of Epiros,
S. P. Cheshmistrenko,
The Revolts in Greek Provinces of the Ottoman Empire in 1878 and Their
Reflection in the Russian Periodical Press,
Evangelos Kofos,
Russia and Hellenism During the Eastern Crisis. 1875-1878,
T. V. Nikitina,
The 1895-1897 Crete Uprising and the Internal Situation in Greece as Described by Russian Diplomats,
V. P. Menshchikov,
Russian Diplomacy and the 1807 Greco-Turkish War,
Konstantinos Papou! idis.
Cultural and Englightner’s Activities of the Greek of Odessa in 19 and 20
Centuries,
Ο. V. Sokolovskaja,
On the History of Diplomatic Relations between the USSR and Greece,
N. A. Terentieva,
Soviet-Greek Cultural Relations,
Е. K. Vyazemskaya, S. I. Danchenko,
The Russo-Greek Relations between the Last Quarter of the 18th and Early
20th Centuries as Seen by Soviet Historians,
S. Ya. Kolmykov,
Russian Cultural Personalities About the National Liberation Struggle of the
Greek People,
G. M. Slavin,
Soviet Historiography of the Anti-Fascist Struggle in Greece in the Second
World War.

 

Article Details

Section
Articles