Από την Οδησσό στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη : σχετικά με τη Ρωσική Ατμοπλοϊκή και Εμπορική Εταιρεία το 19ο και 20ό αι.

Main Article Content

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Abstract

The Orthodox Imperial Palestinian Company, the Russian Archaeological
Institute of Constantinople, and the Russian Merchant Shipping Company all
made their début in the Balkans and the Christian East with state funding in
the second half of the 19th century. These three organisations were founded
and put into action with the ultimate aim of promoting Russian interests in this
sensitive area of the eastern Mediterranean, the first from a religious, the
second from a scientific, and the third from a commercial point of view.
Having examined the founding and the structure of the company, the
writer describes its activities on the Odessa - Mount Athos - Thessaloniki shipping
route and includes an account of the information the company gave its
passengers about Mount Athos and Thessaloniki.
He concludes that the Russian Merchant Shipping Company played a part
in the increase in the number of Russian monks on Mount Athos as a result of
conveying Russian pilgrims to Mount Athos.

Article Details

Section
Articles