Τα Βαλκανικά Σύμμεικτα αποτελούν την ελληνόγλωσση περιοδική έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, που στόχο έχει να αναδείξει τη σύγχρονη έρευνα που επιτελείται με επίκεντρο θέματα και προβλήματα που αφορούν τη Χερσόνησο του Αίμου «από φιλολογικής, ιστορικής, εθνολογικής, αρχαιολογικής, λαογραφικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πάσης άλλης απόψεως», ενώ επιπλέον επιδιώκει να συμβάλει στη «διαφώτιση της κοινής γνώμης επί των προβλημάτων της Χερσονήσου του Αίμου, προς διαμόρφωση ατμοσφαίρας αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της για την επίτευξη προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Άρθρο 2 του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος.

 

Τα τεύχη από το 2005 έως και σήμερα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.imxa.gr/publish/publish.htm

 

Vol 14-15 (2003-2004)

Published: 2015-07-20

Abstracts

Various Authors

335-344

View All Issues
Τα τρέχοντα τεύχη του περιοδικού είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα http://www.imxa.gr/publish/publish.htm