Βαλκανικά Σύμμεικτα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

Journal Homepage Image

Τα τρέχοντα τεύχη του περιοδικού είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα http://www.imxa.gr/publish/publish.htm