Η αρμενική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης μετά τη συνθήκη της Λωζάνης

Main Article Content

Αναστάσιος Ι. Ιορδάνογλου

Abstract

With their own churches, schools, hospitals, and cultural associations, the
Armenians of modem Constantinople, as citizens of the Republic of Turkey,
form a perfectly organised community with some forty or fifty thousand
members, who belong to the Armenian Apostolic Church. Despite the
problems confronting them, they have the potential for a splendid future and
are doing their best to bring it about.

Article Details

Section
Articles