Η βουλγαρική Εκκλησία και η καταγγελία προς την Κ.τ.Ε. το 1931

Main Article Content

Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

Abstract

In September 1931, a group of Bulgarian priests wrote to the League of
Nations accusing Greece of ill-treating its “Bulgarian minority”. This article
examines what became of the accusation, which enabled the League of Nations
to re-examine the status and situation of the Slavonic-speaking minority in
Greece. After some three years of due process and debate, in May 1934 the
League of Nations Minorities Department concluded that, generally speaking, there was nothing reprehensible about Greece’s conduct towards the Slavonicspeakers,
and thus decided to shelve the issue.

Article Details

Section
Articles