Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371

Main Article Content

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Abstract

Taking as his starting-point Nikiforos Kahrimanis’s book Βιβλιοθήκη της
Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ ', ΙΖ ', ΙΗ' αι. (1523-1800)
(The Library of the Rizarian Ecclesiastical School: Publications of the 16th,
17th, and 18th cc. (1523-1800)), Athens 1994, pp. 371, the writer argues that,
in order to study the archive (manuscripts and books) of the Greek community
of Ne?.in in the Ukraine (an archive which is now scattered among Ne2in,
Kiev, Cemigov, St Petersburg, and Moscow), we should turn to the library of
the Rizarian Ecclesiastical School in Athens, which contains books that
undoubtedly also existed in the library of the Greek community of Ne2in.

Article Details

Section
Articles