Ο ελληνικός κόσμος στα απομνημονεύματα του σοβιετικού πρεσβευτή στην Τουρκία S. I. Aralov (1922-1923)

Main Article Content

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Abstract

On the occasion of the seventy-fifth anniversary of the Asia Minor Disaster
(1922-97) and also of the signing of the Treaty of Lausanne (1923-98) the writer
presents the contents of a book written by the Soviet ambassador to Mustafa
Kemal’s army, S. I. Aralov, Vospominanija Sovetskogo diplomata, 1922-1923
(Memoirs of a Soviet Diplomat, 1922-3: Moscow, 1960, pp. 223. Aralov helped
Kemal’s Turkey a great deal, both with his presence and his involvement in
Turkey’s military affairs and with the help the Soviet Union offered to Turkey in
1921 and 1922. This help is also described in detail on the basis of Soviet and Turkish
archival sources. It is a fact, finally, that the Soviet Union’s economic aid to
Mustafa Kemal ’s army in 1921 and 1922 played a substantial part in the Turkish victory.

Article Details

Section
Articles