Η σημασία των αρχείων της Ρωσίας για την ελληνική ιστορία

Main Article Content

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Abstract

After giving a general acount of the archives in the former Soviet Union (particularly
in Moscow and St Petersburg), the writer discusses the archives which contain
Greek manuscripts and those with manuscripts in other languages on Greek subjects.

Article Details

Section
Articles