Σχετικά με το περιοδικό

Το περιοδικό Πολιτισμός-Σύνορα-Φύλο/Μελέτες εκδίδεται από το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι στόχοι του είναι:  

- να μελετήσει τους πολιτισμούς ως ιστορική, κοινωνική και ερμηνευτική διαδικασία στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
- να κ΄άνει συγκριτική έρευνα πληθυσμών που διαβιούν σε περιοχές συνόρων μεταξύ εθνικών κρατών, και/ή μετακινούνται διαμέσου αυτών
- να ελέγξει τη σημασία των πολιτισμικών, κοινωνικών και συμβολικών ορίων σε θεσμικό και σε εξωθεσμικό πλαίσιο και τέλος
- να κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονται τα κοινωνικά φύλα και βιώνεται η έμφυλη εμπειρία κοινωνικά και πολιτικά ως κοινωνική συνθήκη και ως ανθρώπινη κατάσταση.

Τα επιστημονικά πεδία που καλύπτει το περιοδικό είναι τα εξής:
- Κοινωνική Ανθρωπολογία και εθνογραφική μέθοδος,
- Σπουδές φύλου
- Σπουδές συνόρου
- Πολιτισμικές σπουδές/πολιτισμική κριτική (λογοτεχνία, τέχνη, κινηματογράφος και ψηφιακές τεχνολογίες)
- Μειονοτικές, μεταναστευτικές και προσφυγικές σπουδές.