Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ιωάννης Μάνος
Τηλέφωνο 2310891626

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Sofia Vozana
Τηλέφωνο 2310891117