Συντακτική ομάδα

Θέμης Βαλασιάδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χριστίνα Γκρομπάλλι, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ευτυχία Καρύδα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημήτρης Καταϊφτσής, Πανεπιστημιακός Υπότροφος-Διδάσκων, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκος Μανώλας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναστασία Μητροπάνου, Υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαρία Πλασταρά, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεωργία Ρήνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χρύσα Σολομωνίδου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας