Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Βιβλιοκριτική: Ανδρισμοί: αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF