Τόμ. 4 Αρ. 1 (2024): EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο

					Προβολή του Τόμ. 4 Αρ. 1 (2024): EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο

Η «Λέσχη των Σπουδών Φύλου» σε συνεργασία με τη «Λέσχη Εθνογραφίας» του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών υποστηρίζουν και φιλοξενούν την έκδοση του ετήσιου περιοδικού με τίτλο: «EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνη(τρι)ών για το Φύλο». Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εν λόγω περιοδικού ξεκίνησε με πρωτοβουλία μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τιμώντας τη μνήμη της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ειρήνης Τσιολάκη, η οποία στη διάρκεια των σπουδών της υποστήριξε θερμά τα ζητήματα φύλου και ισότητας. Στην Επιστημονική και Συντακτική Επιτροπή συμμετέχουν από κοινού φοιτητές/φοιτήτριες, καθηγητές/καθηγήτριες, ερευνητές/τριες και συνεργαζόμενα μέλη του Εργαστηρίου, του Τμήματος ΒΣΑΣ και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

ISSN: 2945-0322

Δημοσιευμένα: 2024-06-01

Σημείωμα Συντακτικής Ομάδας

Early Birds