Η κοινωνιολογική σκέψη και ο Πλάτων

Ιωάννης Ν. Ξηροτύρης

Abstract


Πρόκειται για μια μελέτη πάνω στις πολιτικοκοινωνικές αντιλήψεις της αρχαιότητας. Ο συγγραφέας ξεκινά με τους ανατολικούς λαούς και περνά στον ελλαδικό χώρο, όπου μελετά τους προσωκρατικούς και τον ίδιο το Σωκράτη, για να καταλήξει στον Πλάτωνα. Εξετάζει θεωρίες του φιλοσόφου σχετικές με τις ιδέες, την πολιτεία και το πολίτευμα, την εκπαίδευση, το εμπόριο, την εργασία, τη γνώση, την επιστήμη, τη θρησκεία. [Η περίληψη συντάχθηκε από τον καταλογογράφο]

Keywords


Sociology; Plato; Philosophy; Greece

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.