Η έννοια της διεθνούς πληρωμής και ο ρόλος των εθνικών τραπεζών (εμπορικών και κεντρικών) στη διεκπεραίωσή τους.

Αγγελική Ι. Δημοπούλου

Keywords


International finance; Balance of payments

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.