Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Φίλιππος Κολοβός