Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που εισάγονται στην ιστοσελίδα αυτού του περιοδικού θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους σκοπούς του συγκεκριμένου περιοδικού και δεν θα διατίθενται για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή σε οποιοδήποτε άλλη κοινότητα.