Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διερεύνηση σεξουαλικών αντιλήψεων ομάδας φοιτητών/τριών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κλίμακα DSFI. Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF