Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών

Main Article Content

Περίληψη

Aim of this study is to investigate primary education teachers’ views regarding field trips and their impact on student learning. The survey findings show that elementary teachers consider field trips as very important. Students who participate in field trips gain experiences that contribute to the achievement of precise educational objectives. Teachers have positive attitudes towards field trips as they consider that these have an effect on reinforcing student communication, cooperation and responsibility.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα