Μελέτη του γραμματισμού των 15χρονων μαθητών μέσα από τον τρόπο προσέγγισης και επεξεργασίας των κειμένων του μαθήματος της Γλώσσας στα πλαίσια του προγράμματος PISA

Main Article Content

Κερασία Φαφίτη
Κατερίνα Μιχαλοπούλου

Περίληψη

Our research is focused on the study of student literacy, one of the main goals of our educational system. Based on this thought and the fact that the results of the PISA program regarding the literacy of 15-year-old students are negative, we will try to study the way students analyze the texts of the Language lesson, in order to master the literacy and critical thinking. Finally, an attempt is made through modified teaching of the texts to lead to more positive results regarding the above issue

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα