Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών εργαζομένων σε μικρομεσαίες εκδοτικές επιχειρήσεις σε θέματα οικονομίας και διοίκησης. Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF