Πολλαπλό βιβλίο και σχολική ιστορία: Αποτελεί το πολλαπλό βιβλίο ουσιαστική αλλαγή στη διδασκαλία της;

Main Article Content

Απόστολος-Αριστείδης Κακογιάννης
Βασιλική Μπούρα

Περίληψη

The reintroduction of the multiple textbook in Greek education seems to aim at cultivating critical thinking through multiperspectivity. This article, within the limitations imposed, attempts to examine to what extent the multiple textbook fulfills these objectives, focusing on History education. As a case study we choose the unit of the Macedonian Struggle in high school textbooks written after 1980.


 


Key-words: Multiple textbook, critical thinking, multiperspectivity, school history, hybridity

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα