Διδακτική παρέμβαση για εκμάθηση λεξιλογίου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με αξιοποίηση μνημονικών στρατηγικών

Main Article Content

Βασιλική Παπανικολάου
Αικατερίνη Μιχαλοπούλου

Περίληψη

The purpose of the present research attempt was to study whether and to what extent the teaching intervention affects the vocabulary learning by using mnemonic strategies in case of students with typical development and students with learning difficulties. The investigation of the certain research purpose conducted through a teaching intervention or experiment, through the pre- test and post- test plan for 4th grade students. It was demonstrated that students with learning disabilities benefited more than students with typical development by using mnemonic strategies to learn vocabulary. Suggestions for future research were made.


 


Key-words: mnemonic strategies, vocabulary, learning difficulties

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα