Δημοσιευμένα: 2023-05-05

Χαρισματικά παιδιά και δομές εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ελευθέριος Δημητρός, Θεόδωρος Γούπος, Αναστασία Μπεκιάρη, Μαρία Μπεκιάρη

25-39

Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρώτη εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Κυριάκος-Κυπριανός Ν. Μαμμούς, Κωνσταντίνα Λ. Τσώλη, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Ευαγγελία Γαλανάκη

119-141