Πόσο αποδοτικό είναι το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας;

Β. Α. Δαλαμάγκας

Abstract


Η χρησιμοποίηση της καμπύλης Laffer από τους μελετητές των Δημόσιων Οικονομικών αποτελεί μια διεθνώς αποδεκτή μέθοδο για την εξακρίβωση της έκτασης, στην οποία τα πραγματοποιούμενα φορολογικά έσοδα σε μια χώρα πληρούν ή παραβιάζουν τις αρχές του maximum και του optimum της φορολογικής επιβάρυνσης. Η στατιστικοεμπειρική εφαρμογή της μεθόδου αυτής στην Ελλάδα, με τη χρήση δεδομένων που καλύπτουν ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο, έδειξε ότι η μεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων μπορεί να επιτευχθεί σε ένα θεωρητικό επίπεδο μέσης φορολογικής επιβάρυνσης 53%, έναντι πραγματικής 31% για το 1989. Η προσέγγιση όμως των δύο ποσοστών δεν ενδείκνυται να γίνει μέσω της ύψωσης των φορολογικών συντελεστών, διότι θα παραβιαστεί το optimum της φορολογικής επιβάρυνσης (εξάντληση ορίων φορολογικής ανοχής των συνεπών φορολογουμένων, εξασθένιση κινήτρων οικονομικής δράσης κλπ.)-Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, δηλ. μέσω του περιορισμού της παραοικονομίας, της περιστολής της φοροδιαφυγής και της περικοπής των αδικαιολόγητων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.

Keywords


Taxation

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.