Καρκινοπαθείς του τελικού σταδίου: οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις ενός βραχύβιου ρόλου

Γεώργιος Πιπερόπουλος

Abstract


Ο καρκινοπαθής του τελικού σταδίου και οι συγγενείς του εξετάζονται μέσα από την ψυχοκοινωνική θεώρηση της εκμάθησης και διαδραμάτισης ενός βραχύβιου ρόλου. Μια τέτοια θεώρηση επιτρέπει την αναγωγή σε ψυχοκοινωνικές διαστάσεις ενός προβλήματος, που μέχρι σήμερα θεωρείται κατεξοχήν, εάν όχι και αποκλειστικά, ως ιατρονοσηλευτικό από τη φύση του. Στην εργασία αναλύονται και αξιολογούνται τα ψυχοσυναισθηματικά στάδια τα οποία διέρχεται ο ασθενής, γίνεται αναφορά στο επίμαχο θέμα του θανάτου και παρατίθεται μία ανάλυση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιστήμονες της συμπεριφοράς (ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι) προσφέροντας υπηρεσίες στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους συγγενείς καρκινοπαθών του τελικού σταδίου.

Keywords


Death; Psychoanalysis

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.