Κριτική επισκόπηση της επίπτωσης των φόρων

Στέλλα Καραγιάννη, Αγγελική Νικολάου

Abstract


Στόχος του άρθρου αυτού είναι μια κριτική επισκόπηση των υποδειγμάτων μερικής και γενικής ισορροπίας που έχουν θεωρητικά αναπτυχθεί καθώς και των διαφόρων εμπειρικών προσεγγίσεων που κατά καιρούς έχουν γίνει για τη μελέτη των επιπτώσεων των φόρων. Η επισκόπηση περιορίζεται μόνο στη μελέτη των επιπτώσεων των φόρων στα πλαίσια του πλήρους ανταγωνισμού. Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την όλη επισκόπηση είναι ότι οι τρεις μέθοδοι για την ανάλυση της επίπτωσης των φόρων παρουσιάζουν διαδοχικά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, η οποία απορρέει από την προσπάθεια για την ακριβέστερη εκτίμηση της κατανομής του φορολογικού βάρους. Όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο αν αυτές οι μέθοδοι είναι επίσης διαδοχικά πιο ακριβείς.

Keywords


Taxation; Econometric models

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.