Ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων

Main Article Content

Θεοφάνης Καραγιώργος

Abstract

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει την ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικής Ευθύνης, Ως Κοινωνική Ευθύνη νοείται εδώ η ευαισθησία και το ενδιαφέρον που μπορεί ή πρέπει να δείξει κανείς για το κοινωνικό σύνολο, είτε αυτός είναι το κράτος, είτε ιδιώτες, οργανισμοί, άλλα κοινωνικά σύνολα κλπ. Η έρευνα αρχίζει από τον αρχαιοελληνικό και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο της τότε εποχής (Αιγύπτιοι, Εβραίοι, Βαβυλώνιοι κλπ.) και περνάει κατόπι στη Ρωμαϊκή Εποχή, στο Μεσαίωνα, έπειτα στην Αναγέννηση, στη Βιομηχανική Επανάσταση και καταλήγει στους νεώτερους χρόνους μέχρι την πρόσφατη μεταπολεμική περίοδο. Στην ιστορική της διαδρομή, η Κοινωνική Ευθύνη πήρε δύο βασικές μορφές, την ειδική και τη γενική έννοια - μορφή, με κύριο ενσαρκωτή της πρώτης την επιχείρηση και της δεύτερης το κράτος. Η γενική μορφή υπήρξε εντονότερη σε όλη την ιστορική της διαδρομή, ενώ η ειδική μόνο στους νεώτερους χρόνους απέκτησε αξιόλογη ένταση και μάλιστα και αναγκαιότητα άσκησης της. Τέλος, μια άλλη βασική διαπίστωση είναι ότι η Κοινωνική Ευθύνη δείχνει ιστορικά μια στενή μεταλλαγή στις ειδικότερες και επιμέρους πρακτικές της μορφές.

Article Details

Section
Articles