Εξωγενείς επιδράσεις, ενδογενής ανάπτυξη και ο επιταχυντής: μερικά εμπειρικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία

Main Article Content

Ιωάννης Α. Κασκαρέλης

Abstract

Σ' αυτό το άρθρο κάνουμε μια πολύ σύντομη και σε αδρές γραμμές επισκόπηση της προσέγγισης της ενδογενούς ανάπτυξης, αναφερόμαστε στους εμπειρικούς ελέγχους που διεξάγονται σχετικά με αυτήν και προχωρούμε στην εξέταση της ύπαρξης επιταχυντή στην ελληνική οικονομία. Ο επιταχυντής της επένδυσης μπορεί να υπονοεί τη διαδικασία της μάθησης, δηλαδή οι επιχειρήσεις μαθαίνουν για τη φάση του οικονομικού κύκλου από την παρατήρηση σχετικά με το παραγόμενο προϊόν και τότε επενδύουν (και πιθανόν μισθώνουν εργασία) ανάλογα. Τα στατιστικά μας στοιχεία υποστηρίζουν την ύπαρξη του επιταχυντή επενδύσεων για την ελληνική οικονομία, αλλά όχι και του επιταχυντή απασχόλησης.

Article Details

Section
Articles