Οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στο έτοιμο ένδυμα υπονομεύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της εγχώριας παραγωγής

Main Article Content

Χάρης Ναξάκης

Abstract

The developed countries in order to deal with the advantage of using labor with low wages in underdeveloped countries in the area of mass production of clothing try to reorganize the production process with the introduction of new technology in all stages of production, from design, sewing, distribution, quality control etc. The local mass production of clothing, however, under the new circumstances of competition and internationalisation of production, technology, and markets, as the results of practical research indicates, continues to support the advantage of the use of low cost labor and not the use of the results of research, design, marketing etc. This fact, in connection with the intense competition which the local production is facing from the low cost labor has started to invest in the area of mass production of clothing.

Article Details

Section
Articles