Η μελέτη μιας περίπτωσης στην απαλοιφή εποχικότητας

Main Article Content

Δημήτρης Παπαναστασίου

Abstract

Η δυνατότητα απαλοιφής της εποχικότητας με μεθόδους που βασίζονται στο φίλτρο του Kaiman είναι γνωστή, αλλά υπάρχει πολύ λίγη εμπειρική μαρτυρία από την εφαρμογή τους, ώστε να καθιερωθεί ευρέως η χρήση τους. Σ' αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διόρθωσης για εποχικότητα μιας σειράς με τις μεθόδους που αναφέραμε και συγκρίνονται με παλαιότερα, για την ίδια σειρά, που επιτεύχθηκαν με τη μέθοδο Census II.

Article Details

Section
Articles