Σχετικά με το περιοδικό

Σχετικά με το περιοδικό

Η έκδοση του περιοδικού «EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνη(τρι)ών για το Φύλο» πρόκειται για μια πρωτοβουλία μεταπτυχιακών φοιτητ(ρι)ών και υποψήφιων διδακτόρων κα διδακτορισσών του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με καθηγήτριες και καθηγητές του παραπάνω τμήματος, τιμώντας τη μνήμη της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ειρήνης Τσιολάκη, η οποία στη διάρκεια των σπουδών της υποστήριξε θερμά την ενασχόληση με τα ζητήματα φύλου και ισότητας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τους τρόπους με τους οποίους παράγεται η επιστημονική γνώση μέσα από πολλαπλού τύπου ηγεμονίες και αποκλεισμούς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεισφορά νέων ατόμων που ξεκινούν την ενασχόληση τους στον εμφανώς ανταγωνιστικό και επισφαλή χώρο της έρευνας. Mέσω του περιοδικού αποσκοπούμε στη σταδιακή δημιουργία ενός χώρου-πλατφόρμας, εντός του οποίου θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν κριτικά και να δημοσιεύσουν πρωτότυπο ερευνητικό υλικό, που συμβάλλει στη συζήτηση για τα φύλα, την ετερογένεια και τις κοινωνικές διακρίσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Αναγνωρίζοντας ακόμα τις λιγοστές εγχώριες περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις που αφορούν τα έμφυλα ζητήματα, αλλά και την εξελισσόμενη δυναμική του πεδίου μέσα από την οπτική νέων ερευνητ(ρι)ών, παρά το συγκείμενο της βίαιης εδραίωσης συντηρητικών (βιο)πολιτικών της καθημερινότητας για τα φύλα, στοχεύουμε να συμβάλουμε στην ανάδειξη όλων αυτών των νέων ερευνητικών προσπαθειών.

Το περιοδικό είναι ανοιχτής πρόσβασης, υποστηρίζεται και φιλοξενείται από τη «Λέσχη των Σπουδών Φύλου» σε συνεργασία με τη «Λέσχη Εθνογραφίας» του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθώς και από την Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

Το περιοδικό συνεισφέρει ερευνητικά στο πεδίο των Σπουδών Φύλου, συνομιλώντας με σύγχρονες τάσεις στις επιμέρους προβληματικές των έμφυλων ζητημάτων. Δίνοντας έμφαση στον διάλογο μεταξύ διαφορετικών πεδίων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών προσπαθούμε να συλλέξουμε τα σύγχρονα ερευνητικά στίγματα νέων ερευνητ(ρι)ών γύρω από τις συνεχώς μεταβαλόμενες συζητήσεις σχετικά με τα φύλα, την ετερογένεια και τις κοινωνικές διακρίσεις. Δεχόμαστε πρωτότυπα άρθρα, ερευνητικές αναφορές, κείμενα θεωρητικού σχολιασμού και βιβλιοκρισίες, που εγγράφονται στο πεδίο των παραπάνω τάσεων. Κρίνουμε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ερευνητικές προσπάθειες που συνομιλούν με φεμινιστικές και queer, μεταποικιακές και (μετα)δομιστικές επιστημολογίες, οι οποίες επεξεργάζονται και αναδεικνύουν τις διαθεματικές πτυχές της έμφυλης εμπειρίας σε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ενδιαφερόμαστε, επομένως, για κείμενα που προέρχονται από ποικίλα επιστημονικά πεδία, ενισχύοντας τον διεπιστημονικό διάλογο γύρω από ευρύτερους αναλυτικούς άξονες του φύλου.

Προσκαλούμε την αποστολή κειμένων νέων ερευνητ(ρι)ών, τα οποία μπορεί να εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ιστορίας, στις λογοτεχνικές σπουδές, στον κινηματογράφο, στις τέχνες, στις πολιτικές και νομικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στη ψυχολογία και στη φιλοσοφία, χωρίς να αποκλείουμε την αποδοχή άρθρων που βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων περιοχών, αλλά συνδέονται άμεσα με τις σπουδές φύλου. Σε περίπτωση αποριών και ανάγκης διευκρινήσεων παροτρύνουμε τις ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους συγγραφείς να επικοινωνήσουν πριν την υποβολή των κειμένων τους με την Συντακτική Επιτροπή για την παροχή επιπλέον πληροφοριών στο eirini.anthropological.journal@gmail.com

Διαδικασία δημοσίευσης

Ακολουθούμε μια ισότιμη διαδικασία έγκρισης, αξιολόγησης και επιμέλειας των κειμένων ανεξαρτήτως συγγραφέα. Όλες οι περιλήψεις που υποβάλλονται αξιολογούνται από τις επιτροπές του περιοδικού, ώστε να διαπιστωθεί η συνάφεια του εκάστοτε κειμένου με τη θεματολογία του περιοδικού. Εφόσον γίνουν αποδεκτές, ακολουθεί το στάδιο η φάση του ανώνυμου peer review, όπου ένας ειδικός συνεργάτης του περιοδικού αξιολογεί τη δυνατότητα δημοσίευσης του άρθρου αναφορικά με τη θεματολογία, την πρωτοτυπία της έρευνας, τον τρόπο γραφής, καθώς και τη σαφήνεια στο μεθοδολογικό και επιστημολογικό υπόβαθρο που ακολουθεί ο συγγραφέας. Εφόσον το κείμενο κριθεί δημοσιεύσιμο ακουλουθεί η διαδικασία της ανώνυμης αξιολόγησης, κατά την οποία μία ειδική συνεργάτιδα του περιοδικού, καθώς και η Συντακτική Επιτροπή, αξιολογούν το κείμενο προτείνοντας τυχόν διορθώσεις και τροποποιήσεις για τη βελτιστοποίηση της τελικής του μορφής.

Επιθυμούμε τη δημιουργία μιας ασφαλούς και δημιουργικής διαδικασίας για όσους καταθέτουν τα κείμενα τους προς αξιολόγηση στο περιοδικό. Λαμβάνοντας υπόψιν την προσωπική επένδυση χρόνου και τον κόπο για την συγγραφή ενός επιστημονικού κειμένου, ιδιαιτέρως όταν η συγγραφέας είναι νέα στον χώρο της έρευνας, δεσμευόμαστε όλες οι απαντήσεις και οι διορθώσεις να αποστέλλονται πίσω στους συγγραφείς με τρόπο που ενισχύει τη συναδελφικότητα και δεν αποθαρρύνει την εκ νέου προσπάθεια ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης. Η υποτίμηση, που πολλές φορές συνδοεύει τις αρνητικές απαντήσεις, κρίνουμε πως αναπαράγει μορφές διακρίσεων και ιεραρχιών μέσα στον χώρο της έρευνας, οι οποίες αποτελούν εμπόδιο σε κάθε είδους παραγωγικού και οριζόντιου συναδελφικού διαλόγου. Στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας του περιοδικού, πιστεύουμε πως η πρακτική της φροντίδας, που συνοδεύει όλα τα στάδια έγκρισης, αξιολόγησης και διόρθωσης των κειμένων, μπορεί να δημιουργήσει μορφές κριτικού και ιδιαίτερα παραγωγικού διαλόγου, ο οποίος αποτυπώνεται στην τελική γραφή ενός κειμένου.

ISSN: 2945-0322