Σχετικά με το περιοδικό

Στόχος του περιοδικού "EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνη(τρι)ών για το Φύλο" είναι να δώσει χώρο και βήμα σε φοιτήτριες και φοιτητές ή νέες ερευνήτριες και ερευνητές, προκειμένου να εκφράσουν, να κατανοήσουν και να συμβάλουν από τη μεριά τους στη συζήτηση για τα φύλα, την ετερογένεια και τις κοινωνικές διακρίσεις.

ISSN: 2945-0322