Αρχείο τευχών

 • EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο
  Τόμ. 1 Αρ. 1 (2021)

  Η «Λέσχη των Σπουδών Φύλου» σε συνεργασία με τη «Λέσχη Εθνογραφίας» του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών υποστηρίζουν και φιλοξενούν την έκδοση του ετήσιου περιοδικού με τίτλο: «EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνη(τρι)ών για το Φύλο». Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εν λόγω περιοδικού ξεκίνησε με πρωτοβουλία μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τιμώντας τη μνήμη της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ειρήνης Τσιολάκη, η οποία στη διάρκεια των σπουδών της υποστήριξε θερμά τα ζητήματα φύλου και ισότητας. Στην Επιστημονική και Συντακτική Επιτροπή συμμετέχουν από κοινού φοιτητές/φοιτήτριες, καθηγητές/καθηγήτριες, ερευνητές/τριες και συνεργαζόμενα μέλη του Εργαστηρίου, του Τμήματος ΒΣΑΣ και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

  ISSN: 2945-0322

 • EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο
  Τόμ. 2 Αρ. 1 (2022)

  Η «Λέσχη των Σπουδών Φύλου» σε συνεργασία με τη «Λέσχη Εθνογραφίας» του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών υποστηρίζουν και φιλοξενούν την έκδοση του ετήσιου περιοδικού με τίτλο: «EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνη(τρι)ών για το Φύλο». Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εν λόγω περιοδικού ξεκίνησε με πρωτοβουλία μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τιμώντας τη μνήμη της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ειρήνης Τσιολάκη, η οποία στη διάρκεια των σπουδών της υποστήριξε θερμά τα ζητήματα φύλου και ισότητας. Στην Επιστημονική και Συντακτική Επιτροπή συμμετέχουν από κοινού φοιτητές/φοιτήτριες, καθηγητές/καθηγήτριες, ερευνητές/τριες και συνεργαζόμενα μέλη του Εργαστηρίου, του Τμήματος ΒΣΑΣ και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

  ISSN: 2945-0322

 • Ειδικό τεύχος: Αρσενικό, Θηλυκό, Άλλο: σώματα, πεδίο, γραφή
  Τόμ. 3 Αρ. 1 (2023)

  Πρόκειται για οχτώ μελέτες που βασίζονται στην εθνογραφική έρευνα και τις μεθόδους της, προσεγγίζοντας το έμφυλο σώμα ως πεδίο συγκρούσεων και άσκησης ηγεμονικών και αποικιακών πρακτικών, με στόχο τον αναστοχασμό και την κριτική πάνω στις κλασικές κατηγορίες άνδρας / γυναίκα. Σχολιάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα έμφυλα υποκείμενα βιώνουν, επιτελούν και αφηγούνται την καθημερινή εμπειρία, ενώ διαπραγματεύονται σχέσεις εξουσίας και πολλαπλές ηγεμονίες.

  ISSN: 2945-0322