Το habitus των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Main Article Content

Περίληψη

This paper focuses on the results of a survey with questionnaires, which was carried out in 2006 to the Second Chance Schools (SCS) trainees of the Western Greece region (Patras, Pyrgos, Agrinio). The interpretative context of the re¬search is Bourdieu’s theory of habitus.
The conclusions depict that the trainees’ negative predisposition was trans¬formed to more positive through the differentiated learning and pedagogic ap¬proach in SCS.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα