Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρόσκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προσκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Τόμ. 74 (2022)

Δημοσιευμένα: 2024-02-13

Συντακτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

4-5

Στοιχεία Έκδοσης Περιοδικού

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

2-3

Το Ρόδι: το περιοδικό για παιδιά (1977-1982):

Συνεργάτες, αναγνώστες, ύλη

Δέσποινα-Αθανασία Παναγιωτίδου, Ευαγγελία Γαλανάκη, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

100-117

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

196-197

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΕ

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

198-199

Προβολή όλων των τευχών