Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό

Συγγραφείς

  • Γεωργία Ρήνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

DOI:

https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89

Λέξεις-κλειδιά:

πατριαρχία, νεοφιλελεύθερος φεμινισμός, άμεσες πωλήσεις, επιχειρηματίες, admin

Περίληψη

Όπως έχει αναδείξει η ιστορία της γυναικείας εργασίας ο καπιταλισμός και ο νόμος της αγοράς σε περιόδους κρίσης εκμεταλλεύονται τη γυναικεία εργασία προς όφελος τους, ως «βαλβίδα ασφαλείας». Ωστόσο, στην πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση οι γυναίκες δεν έχουν πλέον αυτόν τον ρόλο, εξαιτίας της σημαίνουσας θέσης τους στην αγορά εργασίας. Αυτή τη φορά, η γυναικεία συμβολή στην εργασία εμφανίζεται με έναν πιο δυναμικό τρόπο, μέσω της ανάδειξης του νεοφιλελεύθερου φεμινισμού, ενός «απελευθερωτικού» φεμινισμού, ο οποίος διακήρυττε ότι θα ενδυνάμωνε τις γυναίκες να δράξουν επιχειρηματικά. Συγκεκριμένα, κάνοντας κάλεσμα στις λευκές, μεσοαστές, προνομιούχες γυναίκες, ο νεοφιλελεύθερος φεμινισμός ωθεί τις γυναίκες να «βγουν μπροστά», να πράξουν ό,τι χρειάζεται προς την αύξηση του προσωπικού τους οφέλους και να προσπαθήσουν να τα «έχουν όλα», και την καριέρα και την οικογένεια τους. Μέσα από το εθνογραφικό παράδειγμα σε θυγατρικές εταιρείες μιας πολυεθνικής, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των άμεσων πωλήσεων και του μάρκετινγκ στη Θεσσαλονίκη, στόχος του παρόντος κειμένου είναι να αναδείξει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τόσο η πατριαρχία όσο και ο νεοφιλελεύθερος και εταιρικός φεμινισμός καταδυναστεύουν, πειθαρχούν και μεταμορφώνουν συλλήβδην τα θηλυκά σώματα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη σύγκριση και την ανάλυση δυο διαφορετικών εργασιακών θέσεων, αυτή των γυναικών επιχειρηματιών («owners») και των γραμματέων («admins»).

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-12-16

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ρήνα Γ. (2023). Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), 77–89. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89