Τόμ. 3 Αρ. 1 (2023): Ειδικό τεύχος: Αρσενικό, Θηλυκό, Άλλο: σώματα, πεδίο, γραφή

					Προβολή του Τόμ. 3 Αρ. 1 (2023): Ειδικό τεύχος: Αρσενικό, Θηλυκό, Άλλο: σώματα, πεδίο, γραφή

Πρόκειται για οχτώ μελέτες που βασίζονται στην εθνογραφική έρευνα και τις μεθόδους της, προσεγγίζοντας το έμφυλο σώμα ως πεδίο συγκρούσεων και άσκησης ηγεμονικών και αποικιακών πρακτικών, με στόχο τον αναστοχασμό και την κριτική πάνω στις κλασικές κατηγορίες άνδρας / γυναίκα. Σχολιάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα έμφυλα υποκείμενα βιώνουν, επιτελούν και αφηγούνται την καθημερινή εμπειρία, ενώ διαπραγματεύονται σχέσεις εξουσίας και πολλαπλές ηγεμονίες.

ISSN: 2945-0322

Δημοσιευμένα: 2023-12-16

Σημείωμα Συντακτικής Ομάδας

Articles