Αξιολόγηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου

Main Article Content

Γιώργος Γρόλλιος

Περίληψη

This paper examines assessment and differentiated teaching in the new Curricula of Greek elementary education. Specifically, this paper examines a) the objects and criteria of assessment as well as the forms of assessment’s presentation and b) the logic of the differentiated teaching that these curricula contain, in order to comprehend their relationships.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα