E-learning experiences during school practicum: views of student teachers in Greece and Spain

Main Article Content

Stavroula Kaldi
Maria Chatzi
Juan Jose Mena Marcos

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών σχετικά με τον εμπλουτισμό της σχολικής πρακτικής άσκησης με ψηφιακά μέσα και εμπειρίες ηλεκτρονικής μάθησης σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε δύο χώρες (Ελλάδα και Ισπανία). Η ανάγκη για τη μελέτη προκύπτει από την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου (ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+) και την έλλειψη συγκριτικών ερευνητικών μελετών σχετικά με την ενσωμάτωση εξελιγμένων ψηφιακών μέσων και εμπειριών ηλεκτρονικής καθοδήγησης στη σχολική πρακτική άσκηση. Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από ένα ελληνικό και ένα ισπανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σε πενταβάθμια κλίμακα Likert, το οποίο αποτελείται από επτά ενότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είναι δεκτικοί στις εμπειρίες ηλεκτρονικής μάθησης ως ευκαιρία για ένα περιβάλλον αυτοδιδασκαλίας και τη χρήση ψηφιακών μέσων και διαδικασιών στη σχολική πρακτική άσκηση, ωστόσο ισχυρίζονται ότι έχουν περιορισμένη εμπειρία από εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, όπως η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των υποψήφιων εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκριθούν στη νέα τεχνολογικά επαγγελματική εποχή.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
ΑΡΘΡΑ