Δημοσιευμένα: 2024-06-21

Το Ρόδι: το περιοδικό για παιδιά (1977-1982):

Συνεργάτες, αναγνώστες, ύλη

Δέσποινα-Αθανασία Παναγιωτίδου, Ευαγγελία Γαλανάκη, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

100-117

Επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες «μοντέλο διδασκαλίας» και «στρατηγική διδασκαλίας» στη σύγχρονη αντίληψη της διδασκαλίας

Ιωάννης Φύκαρης, Μαρία Μπίμπα, Ευάγγελος Τσέκος, Ιωάννα Κατερίνη, Βασίλειος Ζαγκότας

139-157