Η επίδραση των ΤΠΕ στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών

Main Article Content

Γεώργιος Σταμέλος
Μαριλίνα Βέρρα

Περίληψη

The way of use of ICT is linked to learning theories and in the context of our research it was investigated whether students adopt any of the main learning theories (behaviorism, cognitive theories, sociocultural theories) and whether they correspondingly shape their professional identity and their educational practices. The survey was conducted through a questionnaire distributed to a convenience sample of Faculties of Education students of Greece in 2020.


The results indicate a “fluidity” or rather a non-conscious implementation of learning theories. The answers of the responders reveal that they use and will use ICT in multiple ways, mostly empirically, without consciously connecting it to any learning theory that would enhance their scientific identity and lead to specific educational (professional) practices. In this light, and for the specific topic, it appears to be a loose connection between the ICT use and the formation of scientific and professional identity.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα