Επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες «μοντέλο διδασκαλίας» και «στρατηγική διδασκαλίας» στη σύγχρονη αντίληψη της διδασκαλίας

Main Article Content

Ιωάννης Φύκαρης
Μαρία Μπίμπα
Ευάγγελος Τσέκος
Ιωάννα Κατερίνη
Βασίλειος Ζαγκότας

Περίληψη

This article seeks to delineate the senses of “model of teaching” and “teaching strategy” and to determine the relationship between them and the regularity of their coexistence. Trying to formulate definitions also carries a serious risk of error. The literature review shows that the senses of “model of teaching” and “teaching strategy” alternate and are often presented as identical. Rarely used with different conceptual content. Usually, however, these two senses are confused, without being clear either of their possible tautology or of their difference. That is why this article attempts to redefine the two reference senses with an interpretive method and to formulate more precisely their structural semantic content. The main aim of the article is teacher, but also for everyone involved in Didactic, to understand precisely the meaning of the senses “model of teaching” and “teaching strategy”, given that in the relevant literature the terms of Didactic generally do not formulate and do not they accurately capture their basic conceptual definition, resulting in conceptual confusion, if not semantic distortions.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
ΑΡΘΡΑ