Δημοσιευμένα: 2017-03-03

Οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την έννοια της επιφάνειας

Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, Ευάγγελος Γλάρος, Χρήστος Μαρκόπουλος

105-123